Πρακτικά το Holistic AYM οργανώνει διαλέξεις στο Κέντρο Ολιστικής Ιατρικής, ή σε άλλους χώρους και συμμετέχει σε συνέδρια που προωθούν τη γνώση αληθινών ιδεών που ενισχύουν την κατανόηση και εμπειρία της ουσιαστικής έννοιας της υγείας. Επίσης δημοσιεύει κείμενα, βιντεοσκοπήσεις συνεδρίων και διοργανώνει διαδικτυακές ομιλίες.

Εν γένει, προωθεί την διάδοση του Αγιουρβέδα, Γιόγκα και διαλογισμού στη σύγχρονη εποχή.

Στο Κέντρο Ολιστικής Ιατρικής στην Κηφισιά, οργανώνονται κύκλοι σεμιναρίων. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται σχεδόν μιά φορά το μήνα (Σάββατο) και είναι ανοικτές για κάθε ενδιαφερόμενο.

Επιπλέον οργανώνουμε πέντε 3ήμερα σεμινάρια το χρόνο, επίσης αφιερωμένα στις βασικές αρχές του Αγιουρβέδα και την πρακτική του Γιόγκα και του διαλογισμού. Τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιούνται άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο και απευθύνονται στους φίλους μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πρακτική εξάσκηση του Γιόγκα και του Διαλογισμού γίνεται υπό ατομική, προσεκτική καθοδήγηση.

Οι συναντήσεις μας δημιούργησαν τόσο ενθουσιασμό που μας ζητήθηκε και οργανώνουμε κάθε χρόνο ένα ταξίδι στην Ινδία. Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται συνήθως στις αρχές του έτους, διαρκεί περίπου δύο εβδομάδες και σκοπός του είναι η καθημερινή εξάσκηση στην εφαρμογή των αρχών του Αγιουρβέδα, του Γιόγκα και του διαλογισμού.