Διάκριση, ικανότητα συγκράτησης και γνώση του Εαυτού είναι η καλύτερη θεραπεία για τις ενέργειες του Νου. – Astanga Hrdayam. 26

Οι ενέργειες του νου που μπορούν να διαταράξουν την ισορροπία του είναι το rajas και το tamas.

Η καλύτερη θεραπεία είναι η ανάπτυξη της διάκρισης, της θέλησης και της γνώσης του Εαυτού.

Διάκριση είναι η ικανότητα του ανθρώπου να γνωρίζει τι είναι σωστό και τι λάθος στη σκέψη και τη δράση σε κάθε δεδομένη στιγμή.

Τι είναι σωστό και τι λάθος δεν είναι προκαθoρισμένο αλλά έχει σχέση με την ιδιοσυγκρασία του ατόμου και τις ανάγκες των περιστάσεων. Σημαίνει ότι η σκέψη και το συναίσθημα είναι σε αρμονία στην κατεύθυνση της σωστής δράσης.

Για να προχωρήσουμε στη σωστή δράση πρέπει να συγκρατηθούμε από ότι είναι λάθος. Μπορεί αυτό να είναι μια συνήθεια, μια εύκολη λύση ή ένα υποκατάστατο μιας βαθύτερης επιθυμίας.

Η δυνατή θέληση με την έννοια της συγκράτησης είναι απαραίτητη για αυτό το στάδιο δράσης.

Αναγκαίο για τη σωστή διάκριση και τη δύναμη της θέλησης είναι να έχουμε πραγματική γνώση του Εαυτού που στην επιστήμη του Αγιουρβέδα σημαίνει γνώση της ιδιοσυγκρασίας μας, των ενεργειών μέσα μας σωματικών και νοητικών που επιτρέπουν την ακριβή παρατήρηση των αναγκών γύρω μας.

Γνώθι Σαυτόν και Παν μέτρον άριστον είναι αρχαίες ελληνικές φράσεις που αποδίδουν το ίδιο νόημα.

Για να νικηθούν το rajas και το tamas η καλύτερη θεραπεία δεν είναι φάρμακα αλλά νοητική εκπαίδευση με τη βαθύτερη της έννοια.

- Δρ Νικόλαος Κωστόπουλος