Μία βασική έννοια στον Αγιουρβέδα είναι οι τρεις σωματικές ενέργειες ή tridośa.

Η βιοχημική ισορροπία του οργανισμού βασίζεται σε δύο παράγοντες.

1) στην ύπαρξη ζωτικών συστατικών και χημικών ουσιών όπως ο σίδηρος, το ασβέστιο, οι πρωτεΐνες, η ινσουλίνη, η θυρορμόνη κλπ.

2) στη σωστή αλληλεπίδραση των ουσιών αυτών, με τα κύτταρα και τα όργανα του σώματος.

Η αλληλεπίδραση αυτή έχει 3 ενεργειακές μορφές.

Α) Κινητική: Vata είναι η ενέργεια που ξεκινά και διατηρει κάθε κίνηση οποιασδήποτε μορφής (π.χ. κυκλοφορία αίματος, ροή νευρομεταβιβαστών,μυικές κινήσεις) στο σώμα.

Β) Μεταβολική: Pitta είναι η ενέργεια που ξεκινά όλες τις μεταβολικές αντιδράσεις στο σώμα αναβολικές ή καταβολικές (π.χ. ινσουλίνη και γλυκόζη, θυρορμόνη και κυτταρικές μεμβράνες, TSH και θυρεοειδής).

Γ) Ομοιοστατική: Kapha είναι η ενέργεια που εξισορροπεί οποιαδήποτε μεταβολή στο σώμα και που συντηρεί μια δυναμική ισορροπία εν μέσω μεταβολών (π.χ. ομοιοστασία σακχάρου αίματος μετά από γεύμα, ρύθμιση ηλεκτρολυτών απο νεφρούς).

Αυτές τις ενέργειες θα αναλύσουμε σε επόμενες δημοσιεύσεις.