Το όραμα και ο σκοπός της δημιουργίας του Holistic A.Y.M. είναι η κατά το δυνατόν ευρύτερη διάδοση της γνώσης των αρχών του Αγιουρβέδα, του Γιόγκα και του διαλογισμού. Η εφαρμογή αυτής της γνώσης θα βοηθήσει σε μια βαθύτερη εμπειρία υγείας και ισορροπίας στη ζωή.

Σήμερα η φιλοσοφία και η επιστήμη φαίνονται να είναι σε ρήξη. Η φιλοσοφία μοιάζει να ζει σε ένα σύννεφο και να μην έχει σύνδεση με την καθημερινή ζωή του ανθρώπου και η επιστήμη (συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής) μοιάζει να πιστεύει οτι είμαστε μόνο χημικές ουσίες και τίποτε άλλο.

Αυτή η ρήξη κάνει τους ανθρώπους ή να διαλέγουν μόνο την υλική ικανοποίηση που είναι εκ φύσεως σύντομη και παροδική ή να θέλουν να ζουν σε έναν ιδεατό φιλοσοφικό κόσμο, αποκομμένοι από την υλική πλευρά της ζωής και τους νόμους της.

Το Holistic A.Y.M. θέλει να βοηθήσει στο γεφύρωμα αυτής της ρήξης. Οι αρχές των Αγιουρβέδα και Γιόγκα και η πρακτική του διαλογισμού συνδυάζουν την επιστήμη και τη φιλοσοφία με σκοπό την σωματική, νοητική και πνευματική υγεία του Ανθρώπου.