Αγιουρβέδα | Γιόγκα | Διαλογισμός

Αγιουρβέδα, στα Σανσκριτικά, σημαίνει “επιστήμη της ζωής”
(Ayus = ζωή, Veda = επιστήμη ή γνώση).

Ο Αγιουρβέδα είναι ένα σύστημα παραδοσιακής ιατρικής, που δημιουργήθηκε στην Ινδία περίπου πριν από 5.000 χρόνια. Έχει ως σκοπό την επαναφορά της ατομικής έμφυτης αρμονίας και επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ σώματος, νου και πνεύματος. Δίνει έμφαση στην πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών και βοηθά στη διατήρηση της υγείας, με εργαλεία τον ισορροπημένο τρόπο διατροφής, συμπεριφοράς και τη χρήση κατάλληλων θεραπευτικών μεθόδων, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου.

Στον Αγιουρβέδα, οι ενέργειες του σώματος (Σανσκριτικά: Dosas) έχουν τρεις μορφές – την κινητική ενέργεια (Vata), τη μεταβολική (Pitta) και την ομοιοστατική (Kapha).

Οι ενέργειες του νου (Σανσκριτικά: Gunas) έχουν, επίσης, τρεις μορφές – το Sattva (φως, καθαρότητα, ηρεμία), το Rajas (εγωισμός) και το Tamas (άγνοια, αδράνεια).

Κάθε άνθρωπος έχει ένα συγκεκριμένο τύπο ενέργειας – ένα μοναδικό συνδυασμό σωματικών και νοητικών χαρακτηριστικών – που ονομάζεται ιδιοσυγκρασία.

Η κατάσταση ισορροπίας της ιδιοσυγκρασίας ονομάζεται Prakruti και συμβαδίζει με την υγεία. Η κατάσταση ανισορροπίας ονομάζεται Vikruti και προδιαθέτει την εμφάνιση ασθενειών.

​Σκοπός του Αγιουρβέδα είναι να διατηρεί και να ενδυναμώνει την Prakruti και να επανισορροπεί τη Vikruti.

Η αρχαία επιστήμη του Γιόγκα, όπως και του Αγιουρβέδα, προέρχεται από την ινδική παράδοση και εστιάζει στην αρμονία μεταξύ νου και σώματος. Η λέξη Γιόγκα πηγάζει από τη σανσκριτική λέξη “yuj”, που σημαίνει «ενώνω, ενοποιώ, συνδέω» και συναντάται στα αρχαία ινδικά κείμενα της προβεδικής και βεδικής εποχής.  

Στα κείμενα “Yoga sutras” (αφορισμοί του Γιόγκα), o Patanjali θα αποδώσει μια πιο συστηματοποιημένη προσέγγιση για το Γιόγκα, περιγράφοντας οκτώ στάδια, τα οποία είναι τα ακόλουθα: yama, niyama (τήρηση κανόνων συμπεριφοράς), asana (σωματικές στάσεις), pranayama (έλεγχος αναπνοής), pratyahara (αυτοσυγκράτηση), dharana (συγκέντρωση), dhyana (διαλογισμός), samadhi (φώτιση). 

Επιστημονικές έρευνες, πλέον, αποδεικνύουν, ότι η πρακτική του Γιόγκα και του διαλογισμού μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του στρες και στη βελτίωση της φυσικής και ψυχικής υγείας. 

Συνοψίζοντας, η επιστήμη του Αγιουρβέδα μας βοηθάει να είμαστε υγιείς, η πρακτική του Γιόγκα, να έχουμε σωματική και νοητική υγεία και ο διαλογισμός, να έχουμε συγκέντρωση και να ζούμε σε μια βαθύτερη ισορροπία με τον εαυτό μας και τους άλλους. 

Αρχές του Αγιουρβέδα