Το Ηolistic ΑΥΜ είναι μια προέκταση του Κέντρου Ολιστικής Ιατρικής.

Ο σκοπός του είναι η μετάδοση των αρχών των Αγιουρβέδα, Γιόγκα και διαλογισμού, μέσω σεμιναρίων, συνεντευξεων και συνεδρίων, ώστε η πρακτική εφαρμογή τους να βοηθήσει τους ανθρώπους στη σωστή προσέγγιση της ζωής και της υγείας.

Το Ηolistic ΑΥΜ προσεγγίζει με ολιστικό τρόπο τις αρχές του Αγιουρβέδα, Γιόγκα και διαλογισμού.

Ολιστικός τρόπος σημαίνει ότι στηρίζεται στην επιστημονική έρευνα, αλλά λαμβάνει υπόψιν στην ερμηνεία της την αρχή της ιδιοσυγκρασίας του ατόμου (σε νοητικό και σωματικό επίπεδο), η οποία είναι μια βασική αρχή του Αγιουρβέδα. Γίνεται επίσης αναφορά σε αρχαία κείμενα του ανατολικού και δυτικού κόσμου για τη μελέτη του Γιόγκα και του διαλογισμού ερμηνευμένα με επιστημονικό τρόπο.

Το Κέντρο Ολιστικής Ιατρικής ξεκίνησε τα σεμινάρια για τη μετάδοση των αρχών του Αγιουρβέδα περίπου πριν από 15 χρόνια στο χώρο μας. Οι αρχικά μικρές παρέες πλήθυναν τόσο πολύ που χρειάστηκε να αναζητήσουμε καινούργιους μεγαλύτερους χώρους, για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε τους ενθουσιώδεις ακροατές και φίλους μας.

Οι ανάγκες μεγάλωσαν και ο Vaidya Asvin Barot, ο δάσκαλος μου στην επιστήμη του Αγιουρβέδα, έρχεται και μας μεταδίδει τη γνώση και εμπειρία του.

Με αυτό τον τρόπο οι φίλοι και ακροατές, αποκτούν μια αυθεντική αίσθηση της φιλοσοφίας του Αγιουρβέδα, από έναν Vaidya ή γνώστη του Βέδα, όπως είναι ο Ινδικός τίτλος του ιατρού της παραδοσιακής Ινδικής ιατρικής.

Η επίγνωση της μοναδικότητάς μας (Prakrti), σωματικής (Dosas) και νοητικής (Gunas) διδάσκεται με μεγάλη ακρίβεια απο την επιστήμη του Αγιουρβέδα.

Η εφαρμογή αυτής της επίγνωσης στην καθημερινή μας ζωή υποστηρίζεται από την εξατομικευμένη πρακτική του Γιόγκα.

Ο διαλογισμός που είναι μέρος του Γιόγκα βοηθάει να είμαστε σε διαρκή επαφή με την βαθύτερη φύση μας.

Οι αρχικές ανάγκες για ενημέρωση και εκπαίδευση μεγάλωσαν. Το Ηolistic ΑΥΜ δημιουργήθηκε για να συμβάλει στην εκπλήρωσή τους.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε η δημιουργία του Ηolistic ΑΥΜ να βοηθήσει στην σε βάθος κατανόηση του Αγιουρβέδα, Γιόγκα και διαλογισμού με μόνο σκοπό την Υγεία του Ανθρώπου!

– Δρ Νικόλαος Κωστόπουλος