Αγιουρβέδα, Γιόγκα & Διαλογισμός στο Σούνιο / Οκτώβριος + Νοέμβριος 2017