Αγιουρβέδα, Γιόγκα & Διαλογισμός στο Σούνιο / Οκτώβριος 2018