Αγιουρβέδα, Γιόγκα & Διαλογισμός στο Σούνιο / 26-28 Οκτωβρίου 2018