Αγιουρβέδα, Γιόγκα & Διαλογισμός στο Σούνιο | Μάρτιος 2019