Αγιουρβέδα, Γιόγκα & Διαλογισμός στο Σούνιο / Ιούνιος 2017