Ολιστική Ιατρική & Αγιουρβέδα – διάλεξη στο ΑΛΠ / Μαρούσι