Ανοιχτή Ομιλία Αγιουρβέδα στη Θεσσαλονίκη | Νοέμβριος 2018